6: Abdestte Boynu Mesh Etmek
-A A+A

6: Abdestte Boynu Mesh Etmek

SORU
Selamun aleykum ve rahmetullahi ve beraketuhu hocam, abdest hususunda boyna mesh var mıdır? Çorapların üzerine mesh etmek caiz midir? Rabbim razı olsun.
CEVAP

Abdest alırken boynu mesh etmek Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve alihi vesellem)’in sünnetinde yoktur. Bu mevzuda gelen bazı rivayetlere binaen Hanefiler ve Şafiilerden bazıları boynu mesh etmeyi meşru kabul etmişlerdir. Lakin bu rivayetler zayıf ve batıldır.

Ebu Zekeriyya en-Nevevi (rahimehullah) şöyle der: “(Şafii ulemasının abdest esnasında boynu mesh etmesi hususunda varit olan ihtilaf) muhtasar olarak şöyledir.

Birinci görüş: Yeniden elleri ıslatarak mesh etmek sünnettir.

İkinci görüş: Müstehaptır ama sünnettir denilmez.

Üçüncü görüş: Baş ve kulakların mesh edildiği suyun artığıyla mesh etmek müstehaptır.

Dördüncü görüş: Boyunu mesh etmek ne müstehaptır ve ne de sünnettir. Bu görüşlerin içinde doğru olan dördüncü görüştür. Bunun için eş-Şafii (radıyallahu anhu)’dan ve eskilerden bu hususta bir şey gelmemiştir. Fıkıhta tasnif sahibi olanların ekseri de bu konuda bir şey zikretmemişlerdir. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’den bu hususta hiç bir şey sabit değildir. Sahihu Muslim’de ve başka kitaplarda (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğu sabittir: “En şerli şeyler sonradan ihdas edilenlerdir. Ve her bidat dalalettir.” Ve Sahihayn’da şöyle sabittir: “Kişinin dinimizde ondan olmayanı ihdas ettiği merduttur.” Ve Muslim’in rivayetinde şöyle sabit olmuştur: “Emrimize uygun olmayan amel edenin ameli merduttur.” Talha bin Musarrif’in babasından o da dedesinden ananeyle rivayet ettiği “Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’i boynunun sonuna kadar başını mesh ettiğini gördüm” hadisine gelince ittifak ile zayıftır. El-Ğazzali’nin boyunu (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Boynu mesh etmek bukağıdan emin kılar” sözüne binaen mesh etmek sünnettir sözü yanlıştır. Çünkü bu Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sözü değil bilakis uydurmadır.” (el-Mecmuu 1/489)

En-Nevevi (rahimehullah)’ın söz ettiği hadisi İmam Ebu Davud, İmam Ahmed, İmam et-Taberani, el-Beyhaki rahimehumullah, hepsi Leys bin Ebu Suleym yoluyla Talha bin Musarrif’ten, babasından dedesinden tahriç etmişlerdir. Leys bin Ebu Suleym zayıftır ve Talha bin Musarrif’in babası meçhuldur.

Diğer rivayeti Ebu Nuaym (rahimehullah) ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’dan “Kim abdest alır ve boynunu mesh ederse kıyamet günü boynuna bukağı takılmasından emin olur” lafzıyla Tarihu Esbehan adlı kitabında rivayet etmiştir. Hafız en-Nevevi (rahimehullah) “uydurma” der. Ebu Amr ibnu’s-Salah (rahimehullah) “(böyle bir haber) merfu olarak maruf değildir” der.

Velhasıl, abdest alırken boynu mesh etmek nebevi sünnette yoktur ve bidattir.

Çoraplara mesh etme mevzusuna gelince şu cevaba müracaat edebilirsin:

#90

Allah senden de razı olsun muhterem kardeşim.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Abdest, Mesh