26: Anne-Babanın Rızası Olmadan Cihada Çıkmak
-A A+A

26: Anne-Babanın Rızası Olmadan Cihada Çıkmak

SORU
Selamun aleykum hocam, aile suriyeye çocugunu cihada göndermek istemiyor, evin tek oğlu ve babaları gece çalıştığı için kız kardeşlerinin annesinin yanında kalmasını istiyorlar çocuk gitti ailesi sürekli ağlıyor üzülüyor dayanamıyorlar. Bir hadiste Allah Rasûlu (aleyhisselatu vesselam)'a biri gelip seninle cihad etmeye geldim ey Allah’ın Rasûlu ben geldiğimde annem babam ağlıyorlardı Allah’ın Rasûlu (aleyhisselatu vesselam) geri dön nasıl ağlattıysan tekrar güldür diyor. Gel diyerek günahmı işleniyor cevaplayın inşaAllah. Allah azze ve celle razı olsun.
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Muhterem bacım bahis getirdiğiniz hadisi ulema ebeveyni Müslüman ve cihadın hükmü farzı kifâye olan bir duruma hamletmişlerdir. Zira anne-babanın rızası farzı ayın olan cihad’da icma ile şart değildir. Şu zamanda da muasır rabbani ulemanın ittifakıyla cihad farzı ayındır.

Cihad umumen farzı ayın olmasıyla beraber muayyen bir ferdin hususunda anne-baba rızası cihada çıkması için muteber olabilir. Bu meselenin ayrıntıları için “Cihad ve Anne-Baba Hakkı” başlığı altında verdiğim cevaba bakabilirsiniz.

Hakkında sual ettiğiniz kardeşin anne-babasının rızasına itibar etmesi gerekir mi gerekmez mi? Bunun cevabını verebilmek için soruda verilmiş olan malumatlar kâfi değildir. Sadece geceleri annesi ve kız kardeşlerinin yanında kalması ve gidişinden dolayı ailesi sürekli ağlaması ve üzülmesi onu farzı ayın olan cihaddan engelleyecek bir sebep değildir. Lakin mesela anne ve kız kardeşleri için ciddi bir tehlike söz konusu ise ve bulundukları yerden daha emin olan bir yere intikal etmeleri mümkün değilse, anne ve kızların korunması için baba işten ayrılması gerekiyorsa ve bunun akabinde ailenin helak olma durumu söz konusu olursa, bu ve buna benzer durumlarda cihadın farzı ayın olmasıyla beraber ebeveynin rızasını alması gerekebilir. Lakin ailenin durumu bu kadar ciddi olup olmadığı sorudan anlaşılmıyor.

Şayet ailenin durumu bu kadar ciddi ise o zaman oğullarını geri çağırmakta inşallah bir günah olmaz. Lakin buna benzer zaruri bir durum yoksa o zaman oğullarını Allah’a kul olmaktan ve emrine itaat etmekten alıkoymak değil onu desteklemeleri lazım gelir. O ancak Rabbine verdiği kulluk sözünü yerine getirmeye gitti.

Ne mutlu sözünü tutanlara… Veyl olsun onu yutanlara.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Cihad, Anne, Baba, İzin