426: "Allah Allah" Diye Bir Zikir Var mıdır?
-A A+A

426: "Allah Allah" Diye Bir Zikir Var mıdır?

SORU

Selamun aleykum hocam Allah Allah diye bir zikir sünnette var mıdır? Cezekumullahu hayr.

CEVAP

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Tarikatlar içerisinde yaygın bir zikir çeşidi olan -toplu bir şekilde açıktan veya tek başına gizli olarak- “Allah Allah” demek, ne hayırda en önde/en hırslı olan sahabe arasında, ne de onların yolunu takip eden sonraki nesiller arasında bilinmeyip, dinde sonradan icat edilmiş bid’at bir zikirdir.

Sofiler, bu zikrin dinde meşru olduğunu ispat sadedinde: “…De ki: Allah. Sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar!” (En’âm 91) ayetini delil alırlar. Şayet bu kimseler ayetin tamamını biraz dikkatlice okusalardı, “De ki: Allah” cümlesinin “De ki: Musa’nın getirdiği kitabı indiren Allah’tır.” anlamında olduğunu Allahu A’lem anlarlardı.

İleri sürdükleri başka bir delil ise Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şu hadisidir: “Yeryüzünde “Allah Allah” denilmeyinceye kadar kıyamet kopmaz.” (Muslim)

Halbuki meşhur ve muteber hadis şârihlerinden hiçbiri hadisten böyle bir mana çıkarmamışlardır. Hadis hakkında şu iki yorum yapılmıştır:

1) Öyle bir zaman gelecek ki hiç kimse gördüğü bir münkere karşı çıkmayacaktır.

2) Küfrün, fısk-ı fucûr’un çoğalıp rahatlıkla işlenebileceği o zamanda yeryüzünde Allah Teâlâ’nın adı anılmayacak, tamamıyla unutulacaktır. İşte kıyamet bu şerli kafirlerin üzerine kopacaktır. Nitekim hadisin bir başka rivayeti aynen şöyledir: “Yeryüzünde “Lâ ilâhe illallâh” denilmeyinceye kadar kıyamet kopmaz.” (Ahmed, İbn Hibbân, Hâkim. Hâkim (rahimehullah) şöyle demiştir: “Muslim’in şartına göre sahih bir hadistir.” Zehebî de (rahimehullah) Hâkim’e bu hükmünde muvafakat etmiştir.) Malumdur ki hadisler birbirlerini açıklarlar.

Ve’l-hamdu lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

19 Oca, 2019 Ömer Faruk
Etiketler: Zikir, Allah, Bidat