63: Bir Kadının Kuaför Salonunda Çalışması
-A A+A

63: Bir Kadının Kuaför Salonunda Çalışması

SORU
Benim zevcem kadın kuaför salonunda calışıyor.Bu işi İslam'a göre helal mi yoksa haram mı? İşinde müslüman olmayan kadınları da süslüyor.Bu kadınlardan, belki zina yapmak için süslenen de var, belki haram meclislerde dahada güzel görünmek için süslenende ola bilir.Amma kaş almıyor, peruk koymuyor. Bu manada olan hadisi okumuşum. Amma bazen peruk yok, kadının kendi saçlarinin ucuna ilave bir seyler ekliyor. Tüm detaylarıyla yazıyorum ki, sorum iyi anlaşılsın. Düzgün soru cevabın yarısıdır demişler. Birde kendi durumumu size anlatmak istiyorum; Zevcem bana aile geçiminde yardım niyetiyle calışıyor. Allah riyadan korusun 2 müslüman ailenin geçimini de mümkün oldukça karşılamaya çalışıyorum. Lütfen bana haram ise delilleri ile, bir beis yoksa yine de delilleri ile yazınız. Allah sizlerden razı olsun.
CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Değerli kardeşim, öncelikle sana kadının islama göre saçını kesmesini izah edeyim. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre kadın saçını kesmesi mekruh olarak telakki edilmiştir. Ancak erkeklere benzeme kastı olursa haram demişlerdir.

Ancak Maliki ve Zahiri mezhebi her halukarda kadının saçını kesmesini haram olarak görmüşlerdir. Bu konuda Rasûlullah efendimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) rivayet edilen hadislere dayanmaktalar. Bu hadislerin birinde Ebu Davut’un rivayet ettiği hadiste şöyle buyurur; “Kadınlara saç kesmek yoktur, onlara kısaltmak vardır.”

Saçın kesilme konusunda kuvvetli görüş haram oluşudur. Hem erkeklere benzeme yönünden hemde fıtratına aykırılığı yönünden uygun olmamasıdır. Ancak kesmede zaruret varsa bu istisna edilir. Hastalık vs. gibi.

Saçı kısaltma konusunda alimler iki şartla kadın uzamış olan saçını kısaltabilir demişler.

  1. Erkeklere benzememe şartı
  2. Kafir kadınlara benzememek.

Bu iki şart gözetilirse kadın özelliklede kocasına süslenme niyetiyle uzamış olan saçından bir kısmını kesebilir.

Bunun delili Müslim’de gelen rivayette Ebu Seleme, Rasûlullah efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hanımları saçlarından alırlardı demektedir.

İmam Müslim bu hadisin açıklamasında şunu demektedir; Kadı İyad dediki umulurki bu fiil Hz. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) vefat ettikten sonra cereyan etmiştir. Çünkü vefatından sonra süslenmeye ihtiyaç duymuyorlardı. İmam Nevevi akabinde der ki; Bu rivayet kadınların saçlarını hafifletme konusunda delildir.

Soruna gelince kadının kuaförde sadece saç kesecek olmuş olsaydı yine şu sorunla karşılaşacaktı; Bazı kadınlar erkeklere benzeyecek kadar saç kestiriyorlar. Bazılarıda kafir kadınlara benzeme niyetiyle kestiriyorlar. Bu manada eşinin saç kesmesi caiz olmaz çünkü Allah-u Teâla “İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Ancak günah ve düşmanlık konusunda yardımlaşmayın.” (Maide, 2) buyurmaktadır.

Kadına insan saçı eklemek haramdır. Bu konuda efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur; “Saç ekenede saç ektirenede Allah lanet etmiştir.”

Ancak saç yerine kumaştan veya başka bir maddeden ek yapılırsa ve dışarıdan bakıldığında saç olmadığı anlaşılırsa kadın kocasının izni ile ekletmesinde bir sakınca yoktur.

Örtülülerin az olup açık kadınların çok olduğu memleketlerde kuaföre giden kadınların geneli güzelleşip erkeklere güzel görünme kasdı taşımaktadırlar. Belki daha kötü niyetlerle kuaföre gidenlerde vardır. Bu sebeple eşinin haram işlerde ortak olmaması gerektiğinden kuaförde çalışması caiz değildir. Rızkı veren Allah (subhanehu ve teala)’dır. Başka mubah iş varsa orada çalışabilir. Ancak evinde oturup çocukları ve kendisini islam eğitimi ile meşgul etmesi daha hayırlıdır.

İnfak konusuna gelince Rabbim amelinizi kabul buyursun. Allah-u Teâla kaldıramadığımız şeylerden bizleri sorumlu tutmaz. Hadiste efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) “Allah temizdir, temiz olanı kabul eder.” buyurmaktadır. İmkanımız doğrultusunda helal kazançtan infak edeceğiz. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) “Yarım hurma dahi olsa onunla ateşten korununuz.” buyurmaktadır. Az olsada yeterki helal ve temiz olanından olsun.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Kadın, Kuaför