174: İslamî Olmayan Deyimler
-A A+A

174: İslamî Olmayan Deyimler

SORU
Selamun aleykum hocam, "Kıyameti koparttın" diye bir deyim var halkın ağzında ve Müslümanlarında dillerinde pelesenk olan bir cümle. Ben bu cümlenin kullanılmasının caiz olup olmadığını sormak istiyorum ve delilleri ile cevap istiyorum, inşaAllah şimdiden Allah razı olsun. Allah ilminizi arttırsın, bizleri de sizlerin ilminizden nasiplendirsin inşaAllah.
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Değerli kardeşim, halk arasında genel anlamda bazı sözler dönmektedir. "Kıyameti kopardı", "Dünyayı ayağa kaldırdı", "Dünyayı başına yıktı"... gibi hakikati kastedilmeden kullanılan sözler. Bu sözler kanaatimce kasıt olmadan yapılan yeminlere benzer. Bu sebeple kullanan kişi hakikatını kastetmeden kinaye olarak kullandığı için bu sözlerinden inşallah sorumlu tutulmaz.

Allah-u Teâlâ, Bakara sûresi 225. ayette şöyle buyurmaktadır: "Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lakin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı dolayı sizleri sorumlu tutar. Allah bağışlayan (Gafurdur) Hemen cezalandırmayıp affeden (Halimdir)." (Bakara, 225)

Bu ayette Allah-u Teâlâ, Müslümanların kasıt olmadan alışa geldikleri ve lağuv yani boş söz mahiyetinde kullandıkları yeminlerden sorumlu tutmuyor, affediyor. Eğer sorumlu tutmuş olsaydı birçok kişi günaha girecek ve büyük sıkıntılara maruz kalacaklardı.

Ahzap sûresi 5. ayette Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: "Onları (Evlat edindiklerinizi) babalarına nisbet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul ediniz. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok; fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir."

Bu ayette hatayla bir çocuğu babasından başkasına nisbet ederek çağırmada bir sorumluluk olmayacağı ama kasden bile bile o çocuğu babasından başkasına nisbet ettiğinde günaha gireceğini haber vermektedir.

Rabbim cümlemizi, Onu kızdıracak sözleri kullanmaktan sakındırsın. Her şeyin en iyisini bilen yüce Allah'tır.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Ahlak, Söz