248: Mursi ve Benzerlerinin Hükmü Nedir?
-A A+A

248: Mursi ve Benzerlerinin Hükmü Nedir?

SORU
Selamun aleykum hocam, Kardeşlerle aramızda ihtilaf çıkıyor Halid Meşal, İsmail Haniyye ve Mursi gibilerinin hükmü nedir? Müslümanlar mı, kâfirler midir, teşekkür ederim.
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Muhammed Mursi, İsmail Heniyye ve Halid Meşal ve benzeri kişiler kâfirdir. Küfre girmelerin birden fazla sebebi vardır. Allah (celle ve âlâ)'nın isim ve sıfat tevhidi, kader ve benzeri klassik itikadi mevzularda itikatlarını bilmemekle beraber laiklik, demokrasi ve muhtelif dinler ve din ehli arasında eşitlik gibi birçok muasır itikadi sapkınlıklar irtikap etmişlerdir. Bunların herbiri kendi başına insanın İslam'dan çıkması için kafidir. Zaman zaman kâfirle beraber müslümanların canlarını da kast etmişlerdir. Bu da ulemanın icmasıyla küfürdür. Ayrıca İsmail Heniyye, Muhammed Mursi ve benzerleri devlet idaresine de sahip olmuşlardır. Yönetimde bulundukları dönem alelıtlak Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemişlerdir, bilakis kanunlar vaz etmişlerdir ve insanları (ve hususen Allah (celle ve âlâ)'yı hakimiyetinde ifrad edenleri) vaz ettikleri kanunlara boyun eğmeye icbar etmişlerdir. Bunun yanında insanları Allah'a itaat ve isyan hususunda muhayyer bırakmışlardır ve doğrunun kıstası olarak ekseriyeti kabul etmişlerdir. Halid Meşal ve benzerleri de bunların mezhebini tashih etmişler ve fiilen ve kavlen desteklemişlerdir.

Binaen aleyh sorduğun kişilerin hükmü küfürdür. Ayrıca tağutturlar da. Bu bağlamda ve sizde zaten ihtilaf etmişsiniz şu muhim tembihi yapmam lazım: Her ne kadar bize göre bu kişilerin tekfiri şeran vacipse de bu kişileri tekfir etmeyenler kâfir olmazlar. Tekfir etmeyenlerin İslam'ı için bu kişileri, mezheplerini ve destekçilerini reddetmeleri ve beri olmaları kafidir. Böyle yaparlarsa İslam'larına hükmederiz. Ama tekfir etmediklerinden ötürü hatalı kabul ederiz. Zira Muhammed Mursi ve diğerleri İslam'a intisaplarına delalet eden amelleri vardır. Bununla beraber tekfirin manilerin ekseri ittifaken kabul edilmesiyle beraber vakıada tatbiki cihetinden ihtilaf edilmiştir. Bu durum bazı müslümanlarda şüpheler var edebilir veya nazarını bozabilir veya bazı âlimleri taklid etmesini sağlayabilir. Tüm bu durumlar tekfir etmeyenlerin tekfirinde muhakkak ki manidirler. Allah-u A’lem.

Sorulan soruya göre bu kadarı kafi geleceğini zannediyorum. Ama bu mevzu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyorsan çok yakında Nakil yayınlarından inşaAllah çıkacak olan kitapları kiraat etmeni önemle tavsiye ederim.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Tekfir, Mursi, Yönetici