310: Şehadet
-A A+A

310: Şehadet

SORU
Allah yolunda şehadete ulaşmış kimseler günlük yaşamımızda bizi görebilirler mi? “Çünkü onlar ölü değillerdir.” Bu kimselerle irtibata geçilebilinir mi? Geçerler mi?
CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar.” (Ali İmran 169)

Cihada çıkan Müslüman, Allah yolunda değer verdiği canını takdim edince, Allah-u Teâlâ yaptığı bu güzel amele binaen onu diriltip cennet bahçesinde rızıklandırır. Hadislerde geçtiği gibi yeşil kuşların kursağında olurlar ve cennette gezip dolaşırlar. Sabah akşam cennetten rızıklanırlar. Bizlere bunlar haber verilmiştir. Bunun haricinde dünya hayatında olanları görmeleri, onlarla irtibata geçmeleri veya olan olaylardan haber almaları konusunda herhangi bir nakile rastlamadım. Bu gibi meseleler ancak vahi ile sabit olur. Bu konuda içtihad olmaz çünkü gayb meseleleri vahiden alınır. Onların diri olmaları, dünyaya gelip gezmeleri, yaşamaları ve bazı olaylara müdahale etmeleri olarak telakki edilmemelidir. Onların diriliği, berzah aleminde yani ölümden sonra ki merhalededir. En iyisini bilen Allah-u Teâlâ’dır.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Şehadet, Cennet, Şehid