-A A+A

14 Şubat Sevgililer Günü

بسم الله الرحمن الرحيم

Hamdın tamamı "(Ey Muhammed), Allah'a ve Ahiret gününe inanan bir toplumun, -babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa- Allah’a ve Rasûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin..." (Mücadele Sûresi, 22. Ayet) diye buyuran Allah (azze ve celle)’yedir. Sadece O’na ibadet eder sadece O’ndan yardım dileriz.

Salât ve selâmda "Kim bizden başkasının sünnetiyle amel ederse bizden değildir." (Sahihu’l Cami, 5439) diye buyuran Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’in üzerine, o’nun temiz pak ailesine, al ve ashabına ve onlara doğruluk ve güzellik üzere tabi olan Müslümanlara olsun.

Müslümanlar Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet etmek, onları sevmemek, onları dost edinmemek, onlara düşman olup buğz etmekle emr olunmuşlardır. Yine Müslümanlar gerek Yahudi ve Hristiyanlığın gerekse tüm beşeri ideolojilerin kutladığı ve kendilerince çeşitli batıl değerler atfettikleri bayramlardan gün ve gecelerden de beri olmakla emr olunmuşlardır.

Bu durum Kur’an ve sünnette çok açık bir meseledir. Allah (azze ve celle) şöyle buyurur. “Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır.” (Bakara Sûresi, 120. Ayet) “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır.” (Maide Sûresi, 51. Ayet) Önderimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’de şöyle buyurmuştur. “Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin.” (Sahihu’l Cami, 5434) Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki (bayram) günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. "Bu iki gün(ün mana ve mahiyeti) nedir?" diye sordu. "Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günle değiştirdi: Kurban bayramı, Fıtır bayramı" buyurdu..." (Ebu Davud, Salat 245, (1134); Nesai, Iydeyn 1, (3, 179)

Evet yukarıda zikredilen tüm ayet ve hadislerin tefsir ve yorumlarına bakıldığında açıkça görülecek ki kâfirlere benzemek onları dost edinmek çeşitli vesilelerle gerçekleşmekte hatta kişi bu fiilin farkına dahi varamamaktadır. İşte kâfirlere benzeme onların bayramlarına iştirak etme günlerinden birinin arifesindeyiz. 14 Şubat Sevgililer Günü.

Bu günün geçmişi hakkında çeşitli rivayetler mevcut olsa da değişmeyen tek hakikat bu günün İslâm’dan olmadığı gerçeğidir. Tamamen Hristiyanlara has bir gün olmasına karşın içlerindeki İslâm’a olan, bitmek bilmeyecek kinlerinden ötürü Müslümanların arasına da soktukları, onları kendilerine benzettikleri, İslâmî kimliklerinden uzaklaştırdıkları, israfa sürükleyip bu bağlamda sömürdükleri, aile yapısının bozulduğu, toplumun ahlâk değerlerinin hiçe sayılıp bir kenara atıldığı günün adıdır 14 Şubat.

Evet, 14 Şubat sevginin sevgiliye gösterilmesi adına her türlü rezilliğin ve ahlâksızlığın işlendiği, İslâm’ın haram kıldığı içki ve zinanın alenen sergilendiği günün adıdır.

Öncelikle İslâm aralarında nikah akdi bulunmayan iki karşı cinsi bir arada tutmaz, dolayısıyla İslâm’da sevgili kavramı sadece evli çiftler için kullanılabilir. Hal böyle olunca da eşlerin birbirlerine sevgilerini göstermek veyahut hediyeleşmek için özel bir güne ihtiyaçları yoktur.

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hediyeleşmek üzerine sözlerine baktığımızda bu eylemin yıl içinde sürekli yapılabileceği, hediyeleşmek için özel bir günün sünnetede muhalefet olucağı açıkça görülecektir.

-Musâfaha edin, musâfaha kini, kırgınlığı giderir. Hediyeleşin, çünkü hediye, sevgiyi artırır, düşmanlığı giderir. [İbn-i Asakir]

-Hediyeleşin, çünkü hediye, aradaki muhabbeti artırır. [Beyhaki]

-Hediyeleşin, çünkü hediye, dostluğu artırır, kini, düşmanlığı giderir. [Taberani, Ebu Nuaym]

-Davete icabet edin, hediyeyi reddetmeyin! [Buhari]

-Hediye, Allah-u Teâlâ’nın gönderdiği güzel bir rızktır. Hediyeyi kabul edin ve karşılığında daha güzelini verin! [Tirmizi]

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa ona sevdiğini söylesin.” (Ebû Dâvud, Edeb (5124); Tirmizî, Zühd 54, (2393) Evet sevdiğimiz ister eşimiz ister anne ve babamız veya çocuklarımız olsun yılın herhangi bir gününde hediyede alabilir istediğimiz andada onlara olan sevgimizi cümlelere dökebiliriz.

İslâm dini esasında sevgi dinidir. Allah ve Rasûlü’nü seviyoruz, tabi oluyoruz emirlerini yapıyor nehyettiklerinide terk ediyoruz. Müslümanları harekete geçiren şey Allah ve Rasûlü’ne olan sevgileridir. Sevgisinde kim ne kadar samimiyse Allah katındaki değeri o kadar yüksek olur.

Evet sevgi bizim imanımızın hakikatininde bir ölçüsüdür. Allah (azze ve celle) şöyle buyurur; “(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Al-i İmran Sûresi, 31. Ayet)

Bir başka ayette de şöyle buyurur: “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır.” (Ahzab Sûresi, 6. Ayet)

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır; “Sizden biriniz, beni anasından babasından, evlatlarından ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe, tam anlamıyla iman etmiş olmaz.” (Buharî, iman 8; Müslim, iman 70)

Evet imanımız Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e olan sevgimizle vardır yada yoktur.

Çok yakın bir zamanda bildiğiniz üzere Peygamberimizin karikatürünü yapmak suretiyle Adem oğullarının en şereflisine hakaret etti kâfirler. Allah (azze ve celle)’ye hamd olsun ki ümmetin iki korkusuz yiğiti sevgilerini canlarını feda etmekle gösterdiler.1 Rabbim onları Firdevs cennetiyle mükafatlandırsın. Evet en sevdiğimize hakaret edenlere buğz etmeli onlara düşmanlık beslemeliyiz.

Ebû Zerr (radıyallahu anhu)’dan rivayetle, Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyorlar: “Amellerin en üstünü Allah için sevmek ve Allah için buğz etmektir.”

Heyhat! Gel gör ki bu olayın akabinde Peygamberimize sahip çıkmak için sokaklara düşen bu halk yarın da kâfirlere has olan “Sevgililer Günü”nü kutlamak için sokağa dökülecek. Çeşitli eğlencelerle uğraşların peşinde koşacak, maddi harcamalar yaparak kendini zora sokacak ve hertürlü rezillik ve kepazeliğin kaynağı olacak. Rabbim bizi bu tür pisliklerden muhafaza buyursun. Hakkı hak olarak görmeyi ve tabi olmayı batılıda batıl olarak görüp içtinap etmeyi nasip etsin.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

 


1- Yazı sahibi 7 Ocak 2015 Charlie Hebdo saldırısından bahsediyor.

11 Şub, 2019 Zekeriya Ahmed
Etiketler: Gün, Sevgili, 14 şubat