07. Ders: 42. Sayfa; Ziraat Mahsülü Zekatı - Sahih Fıkhu's-Sünne / Musa Ebu Cafer

26 Nis, 2018
Etiketler: Ticaret, Zekat, Mal, Ziraat, Mahsül