02. Ders: 2.Bab; Şirkin Hakikati, 3.Bab;İslam ve Şirk Birbirine Zıttır - Kitabu'l-Hakaiki Fi't-Tevhid Şerhi / Tarık Ebu Abdullah

3 Eyl, 2018
Etiketler: Şirk, İslam, Hakikat, Bab