25. Ders: Mâturîdî ve Eş'arîlere Göre Tevhid ve Şirk ve Bunun Reddi - Gençlerle Tevhid Dersleri / Ömer Faruk

7 Kas, 2019
Etiketler: Şirk, Tevhid, Eşari, Maturidi