20: Allah Nerede? Delili Nedir?
-A A+A

20: Allah Nerede? Delili Nedir?

SORU
Selamun aleykum hocam, Allah nerede? Allah sizlerden razı olsun hocam.
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat mezhebine göre Allah-u Teâlâ’nın zatı “Her yerde!” değil, göklerin üzerinde ve arşının üstündedir. Kısacası her şeyin üstündedir. Buna hem Kuran’dan, hem Sünnetten, hem icma’dan, hem akıldan hem de fıtrattan delil getirilebilir.

Kuran’dan Delil:

Kur’an-ı Kerim bazen Allah-u Teâlâ’nın yüksekliğinden, bazen O’nun kulları üzerinde olduğundan, bazen yanından bazı şeylerin indiğini, bazen bazı şeylerin O’na yükseldiğini bahseder.

Allah-u Teâlâ şöyle buyurmaktadırEn yüksek (Yüce) olan Rabbinin adını tesbih et.” (A’la, 1)

“Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar.” (Nahl, 50)

“Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr, 9)

“O'na ancak güzel sözler yükselir” (Fatır, 10)

Sünnetten Delil:

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den tevatür derecesine ulaşacak kadar söz ve fiil delil olarak gelmiştir.

Namazlarında rükuda şöyle dua ederdi: (Sübhane rabbiyel A’la) (En yüksek (en yüce) olan Rabbim münezzehtir).

Meşhur olan Veda hutbesinde: Ashabına “Sizlere tebliğ ettim mi?” Üç defa sorarken parmağını göğe yükseltmiş “Allah’ım şahid ol!” Derken parmağını insanlara çevirmiştir.

Cariye hadisi yine bu manayı destekler. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Cariyeye “Allah nerededir?” Diye sormuş,

Cariye: “Gökyüzünde” demiş,

“Ben kimim” diye sormuş

Cariye “Sen Rasûlullahsın” cevabını vermiş, bunun üzerine Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) sahibine “Onu azat et, zira o mü’mindir” buyurmuştur. (Müslim)

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) efendimizin dualarda ellerini gökyüzüne doğru çevirmesi yine bu hakikati doğrular.

İcma: Ehl-i Sünnet âlimleri Allah-u Teâlâ’nın gökyüzünde yani arşın üzerinde olduğu konusunda ittifak içerisindedirler. İmam Zehebi (rahimehullah) bu icma konusundaki âlimlerin sözlerini “El uluvvu Lilaliyyil Ğaffar” adlı eserinde nakleder.

Akli Delil: Bütün akıllı insanlar şunu itiraf eder; Yükseklik kemal sıfatıdır. Bizler biliyoruz ki Allah-u Teâlâ bütün kemal sıfatlarla muttasıftır.

Fıtrat: Hepimiz fıtrat olarak Allah-u Teâlâ’nın gökyüzünde yani göğün üzerinde olduğunu idrak etmekteyiz. Hiç birimiz dua ederken herhangi bir yöne doğru dönmüyor dualarımızda gökyüzüne doğru yöneliyoruz. Hatta bu gerçeği küfrün liderlerinden olan Firavun bile göstermiştir. Veziri Haman’a şunu emretmişti:

“Firavun: Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilâh tanımıyorum. Ey Hâmân! Haydi benim için çamur üzerine ateş yak (ve tuğla imal et), bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım; ama sanıyorum, o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi.” (Kasas, 38)

Bu ve bunun gibi birçok deliller hatta sahabeden nakledilen sözler Allah-u Teâlâ’nın “her yerde!” değil göğün üzerinde her şeyin üstünde ve arşının üzerinde olduğunu gösterir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Allah, Mekan