82: Çelişki Var Mıdır?
-A A+A

82: Çelişki Var Mıdır?

SORU
Selamun aleykum hocam, “Günümüz Yöneticilerinin Durumu” başlıklı makalenizde; İbn Baz, Useymin ve Elbani hakkında tağutları red etme konusunda onların ne dediğine bakılmaz demişsiniz. Başka makalelerde ise; onların ilmine başvuruyorsunuz, bu avam kesimin hataya düşüp onların eserlerinden faydalanıp tağutu red etme konusunda sıkıntı yaratmasına sebep olabilir mi? Allah ilminizi arttırsın.
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Muhterem kardeşim, Müslüman tıpkı bir arı misali değişik çiçeklere oturur ve bal yapacağı faydalı şeyleri alır, zarar verici şeyleri bırakır. Günümüzde ilimlerinden faydalandığımız âlimlerin hemen hemen hepsinde faydalı güzel yönlerini görürüz, bununla beraber görüşlerine katılmadığımız, yanlış görüp eleştirdiğimiz görüşleride karşımıza çıkmaktadır. Mesela imam Nevevi veya İbni Hacer’den bir söz naklederken avam gidip bu iki değerli imamın isim ve sıfatlarda ki Eş’ari olan görüşlerini alabilirler. İmam Ebu Hanife’nin ismini bahsederken avam onun hatalı iman tanımını alabilir. İmam Gazali’den bahsederken avam gidip tasavvufi sözlerini okuyup etkilenebilir. Eski ulemada sorunlar olduğu gibi günümüzde yaşayan Hicaz’da, Yemen’de, Ürdün’de, Mısır’da, Cezayir’de, Moritanya’da ve değişik devletlerde ilimlerinden faydalandığımız ama bazı konularda görüşleri felaket olan âlimler çoktur. Bundan kaçınmak çok zor. Ama yinede nasihatın için Allah razı olsun. İnşallah avamı düşünerek söylediğim şeylerde daha dikkatli olmaya çalışırım.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Nasihat