-A A+A

455: Cinlerden Korkmak Şirk midir?

SORU

Hocam rukye ilmine başladım ve rukye yapıyorum. Rukye yaptıktan sonra kendimde de musallat olduğunu anladım. Rukye yaptırdım geçti. Ve o gece korku oluştu ve rüyamda ihtilam olmuştum. Sabah namazına uyandığımda duş almaya korktum beni korkutacaklar diye. Bu şirk midir? Kalbim çok rahatsız. Bu konuda yüreğim daralıyor.

CEVAP

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a, salat ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine ve ashabı kiramına olsun.

Muhterem kardeşim, dinimize göre bir eylem yapmak isteyen kişi öncelikle o yapacağı şeyin dinimizdeki hükmüne bakmak ve o konu ile ilgili hükümleri bilmek zorundadır. Dinimizde rukye vardır. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) rukye yapmış ve kendisine yapılmıştır. Ancak tavsiyem rukye işinde Sünnet’in dışına çıkılmamalı, bid’atlere girilmemeli ve bu iş para kazanma kaynağı, şöhret ve riya sebebi olmamalıdır.

Bizler kafir insanlarla savaş içinde olduğumuz gibi kâfir cinlerle de savaş içindeyiz. Şeytanlarla olan savaşımız, insanlarla olan savaşımızdan daha tehlikelidir. Zira şeytanların hedefi bizim imanımızı yok etmeleri ve bizleri isyankar bir kul haline sokmalarıdır. O sebeple takvaya dikkat etmeli, imanımızı onların şerrinden korumalı, zikirlerimizi çoğaltmalı ve özellikle sabah akşam ve yatma zikirlerini ihmal etmemeliyiz.

Korku iki türlüdür. Birincisi tabii korkudur. Bu korku insan tabiatında var edilmiş bir korkudur. Köpekten korkmak, düşmandan korkmak, karanlıktan korkmak ve cinlerden korkmak gibi. Eğer bu korku insanı haram işlemeye sevkederse haram olan korku sayılır. Eğer korku sebebiyle haram işlenmiyorsa bunun bir günahı yoktur. Ancak kişi bu korkuyu Allah’a tevekkül ederek, O’ndan korkarak ve dua ederek giderme yoluna gitmelidir. Kişi Allah’tan ne kadar çok korkarsa o oranda mahlukattan korkmamaya başlar. Allah korkusundan ne kadar uzak ise, o oranda her şeyden korkmaya başlar.

Şirk konusuna gelince; şirk çeşitlerinden bir tanesi de korku şirkidir. Kişi, cinlerin mutlak olarak fayda veya zarar vereceklerine inanırsa veya onlara olan korkusu, kendisini küfür veya şirk olan ameli işlemeye sebep olursa o zaman bu korku şirk korkusu olur. Mesela cinlerin şerrinden korkan bir kimsenin cinlerin büyüğünden medet istemesi veya ona sığınması gibi.

Müşrikler, seferde bir ıssız vadide konakladıkları zaman, korkularını bastırmak için o vadinin büyüğüne yani büyük cinine sığınırlar ve dua ederlermiş. Cinler, müşriklerin şirklerini görünce daha fazla korkuturlarmış. Bu durumu Allah’u Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de bahseder:

“Şu da gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da, onların taşkınlıklarını artırırlardı.” (Cin sûresi, 6. âyet)

Şeytan cinler, insanın korkusunu görünce daha fazla şirke sokmak ve Allah’tan uzaklaştırmak için daha çok korkuturlar. Onların bu tuzaklarına düşmememiz gerekmektedir.

Senin soruna gelince, sen cinlerin korkusu sebebiyle sabah namazını terk etmişsin. Bir vakit namazı bilerek terk etmek kuvvetli görüşe göre büyük günahlardan sayılır. Bazı alimlere göre küfre götürür. Düştüğün bu hatadan dolayı tevbe ve istiğfarda bulunmalı, bu günahının silinmesi için çokça salih amellerde bulunmalısın. Allah’u Teâlâ en doğrusunu bilendir.

16 Kas, 2019 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Şirk, Cin, Korku