154: Zindabad Taliban
-A A+A

154: Zindabad Taliban

SORU

Taliban Hakkında

CEVAP

Allah’a hamd ve Rasûlüne salat ve selam olsun.

“Taliban’ın dönüşüne bir şeyler demeyecek misin?” diyorlar bana. “Herkes bir şeyler söyledi. Siz susuyorsunuz” diyorlar.

Ne diyebilirim ki? Müslümanların tek ve hakiki dostuna, yardımcısına ve hamisine hamd etmekten başka. Allah’a hamd olsun. Allah’a hamd olsun. Sonra Allah’a hamd olsun.    

Taliban bizden sorulacak birileri değildir. Taliban bizim tezkiyemize muhtaç da değildir. Taliban amelleri, sebatı ve davasıyla kendisini ümmete zaten ispat etmiştir.

Bu zafer Taliban’ın zaferi ve bütün mücahidlerin zaferidir, değişik bölgelerde eliyle, diliyle ve malıyla cihadını devam eden her bir müslümanın zaferidir. Mücahidlere mükafattır, mazlumlara ve zayıflara rahmet ve ferahlıktır.

Bu zafer bütün İslam ümmetinin zaferidir. Müslümanların bir olduklarında, tek idare altında toplandıklarında ve cihadı bırakmadıklarında her düşmana boyun eğdirebileceklerinin delilidir.

Bu zafer sebat, sabır ve ısrar ile davaya tutunmanın zorunluluğunun ve nihayetinde yeryüzünde fitnenin kalktığı ve İslam şeriatının yeryüzünü adaletle doldurduğu günlerin kesin habercisidir.

Müslümana düşen Allah (azze ve celle)’nin bu büyük nimetinden ötürü O’na hamd etmektir. Taliban ve cümle müslümanlara hüsnü zann beslemektir. Mümkün olduğu kadarıyla destek vermektir. Eliyle imkanı olan eliyle, diliyle imkanı olan diliyle, malıyla imkanı olan malıyla. Ancak duasıyla imkanı olan duasıyla. Her Müslüman imkanına göre ümmetin bu büyük zaferine iştirak edip yardım etmelidir.

Müslümanlar kendilerini iki fitneci taraftan sakındırmalıdırlar. Bunlardan bir taraf açık ve bellidir. Taliban’ı kötüleyen, hakkında iftiralar ve batıl şüpheler sunan ve Taliban karşıtı bir olgu oluşturmaya çalışan Türkiye medyası. Müslümanlar bu taraftan gelen herhangi bir habere kulak vermemelidirler. Diğer taraf Taliban’ın akidesini, mezhebini ve sair durumlarını gündem edip hakkında şüpheler oluşturmaya çalışanlardır. Müslümanlar hususen bu iki tarafa yönelik teyakkuzda olmalıdırlar.

Evet! Taliban itikatta Maturidi ve fıkıhta Hanefidir. Hep böyleydiler. Muhtemelen de hep böyle kalacaklardır. Sorun nedir? Maturidiler İslam ehli değiller mi?! Veya Hanefilik küfür ehlinin mezhebi midir?! Ne oluyor size? Bu nasıl bir hatsizlik?! Bu ümmet Eşarisiyle, Maturidisiyle, Şafisiyle, Hanefisiyle, Malikisiyle, Hanbelisiyle tek bir ümmettir. Tek bir İslam ümmetidir. Ben de bir selefi olarak bu ümmetin bir ferdiyim. Bizim imamlarımızın yolu budur. Benim yolum da onların yoludur.

Binaen aleyh ey Müslümanlar! Bırakın bid’at ve ehliyle ilim ehli uğraşsın! Ulemanıza itibar edin! İbtida ehli değil ittiba ehli olun! Çok canlar vererek kazandıklarımızı kelamî tartışmalarla heba etmeyin. Allah (azze ve celle)’nin bu kadar fedakarlığa mükafat olarak verdiği bu zaferi kabul edin, O’na hamd ve O’nu tazim edin.

Bozucu değil yapıcı olun! Bu zaferin güçlenmesi ve büyümesi için elinizden gelen her şeyi yapın!

16 Ağu, 2021 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Cihad, İzzet, Zafer, taliban