178: İstimna (Mastürbasyon)
-A A+A

178: İstimna (Mastürbasyon)

SORU
Hocam, erkelerin mastürbasyon yapmaları haram mıdır?
CEVAP

Hamd Allah’a mahsustur.

Muhterem kardeşim erkeklerin ve kadınların mastürbasyon veya bizim dilimizle istimna yapmasında ulema üç görüşe ayrılmıştır.

Birinci görüş: İstimna her halde ve mutlak surette haramdır.

İkinci görüş: İstimna mutlak surette mubahtır.

Üçüncü görüş: İstimna aslen haramdır lakin zina işlememek için veya hastalanmamak için gibi zaruret hallerinde mubahtır.

İmam ibni Teymiyye (rahimehullah) şöyle demiştir: “El ile istimna yapmak (mastürbasyon) cumhur ulemaya göre ve İmam Ahmed’in mezhebinde var olan iki görüşte sahih olana göre haramdır ve yapan tazir cezasına çarptırılır. Diğer görüşe göre haram değil mekruhtur. Ulemanın ekseri istimnayı hiçbir halde ne zina korkusundan ve ne de başka bir sebepten ötürü mubah görmezler. Sahabenin ve tabiinin bazılarından zaruret halinde ruhsat verdikleri nakledilmiştir. Mesela zina işlemekten kendisini ancak böyle yaparak koruması mümkün olması gibi veya istimna yapmadığı takdirde hastalanması gibi. Bu Ahmed ve başkalarının görüşüdür. Lakin zaruret hali dışında buna (istimnaya) ruhsat vermiş olan kimseyi bilmiyorum. Allahu A’lem.” (Mecmuu’l-Fetâva, 34/229-230)

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Zina, Mastürbasyon