185: Kadın Kur'an Okurken Başını Örtmesi Gerekirmi?
-A A+A

185: Kadın Kur'an Okurken Başını Örtmesi Gerekirmi?

SORU
Selamun aleykum hocam, Kur'an okurken başörtüsüz ve tesettürsüz olabilir mi? Ayrıntılı açıklama yapabilir misiniz? Allah razı olsun.
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Bir bayanın Kur’an kıraat ederken tesettürlü olması veya başını örtmesi şeran gerekli değildir. Çünkü bunu gerektiren delil yoktur. Her ibadet ve o ibadet için iddia edilen şartlar şeri delile mevkuftur. İbadet şeri delil ile ispata muhtaç olduğu gibi o ibadet için koşulan şartlar da şeri delil ile ispata muhtaçtır. Aksi halde nasstan hali şeri teklif yapılmış olur.

Şari kadının Kur’an kıraat ederken tesettürlü olmasını şart koşmamıştır. Bunu ifade eden bir delil yoktur. Binaen aleyh kadın Kur’an okurken tesettürlü veya başı kapalı olması zorunlu değildir.

Lakin kadının Allah (celle ve âlâ)’nın kelamına saygısından ve onu tazim etmek için örtünmesi edebinden ve imanından olur muhakkak. Zira Allah (celle ve âlâ) şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah’ın şiarlarını tazim ederse şüphesiz ki o kalplerin takvasındandır.” (el-Hacc, 32)

“Kur’an kıraat edildiği vakit melekler hazır oluyor. Kadın başı açık olduğu zaman ise melekler hayâ ediyor ve uzaklaşıyorlar. Bunun için Kur’an okurken başını örtmesi müstehaptır” denilse, derim ki: Kadının Kur’an okurken örtünmesinin müstehap olduğunu ifade eden bir delil de yoktur. Bu bağlamda ibni İshak gibi bazı siyercilerin ve el-Beyhaki (rahimehullah)’ın Delailu’n-Nubuvve’sinde tahriç ettiği hadis buna delil olmaz. Rivayette Cibril (aleyhisselam) vahiy indirmek için Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in yanına geldiğinde Hatice (radıyallahu anha) başını açmıştır ve bunun akabinde Cibril (aleyhisselam) gitmiştir. Bu şekilde Hatice (radıyallahu anha) Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e gelenin şeytan değil melek olduğunu anlamıştır.

Hadisi tabiinden ve sika olan İsmail bin Ebi Hakîm (rahimehullah) rivayet etmiştir lakin kendisi Hatice (radıyallahu anha)’ya ulaşmamıştır. Bilakis İsmail bin Ebi Hakîm (rahimehullah)’ın sadece tabiinden rivayeti vardır. Bundan dolayı rivayetin senedinde kopukluk vardır ki bu hadisin zayıf olmasına sebeptir.

Velhasıl bir bayanın Kur’an okurken başını örtmesi vacip ve müstehab değildir. Ancak edeben örtmesine elbette bir mani yoktur. Allah-u A’lem.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Kuran, Kadın, Adab