204: Kalın Kaşları İnceltmek
-A A+A

204: Kalın Kaşları İnceltmek

SORU
Selamun aleykum hocam, Kaşları kalın birisi olarak inceltmemde mahzur var mı? İncelttiğim halde bile yine kalın sayılırlar, ayrıca peçede kullandığım için kaşlarımı yabancı erkeklerde görmüyor. Yaklaşık bir buçuk sene kaşlarımı almadım ama kendi bu şekilde de rahat hissetmedim. Eşim bu konuda beni serbest bırakıyor. Yani problemin kaynağı eşimin rahatsızlığı değil, benim rahatsız olmam. Nasihatlerinizi bekliyorum inşaAllah.
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Değerli bacım kaşlarınız olağan suretinizi bozacak kadar uzun veya kalın ise fazla olan kısımları almanız caizdir. Çünkü bu eziyeti ve zararı gidermektir.

Haram kılınmış olan güzellik gayesiyle kaşları yolarak inceltmek veya kökünden kazımaktır. İmam el-Buhari (rahimehullah)’ın tahriç ettiği hadiste Abdullah ibni Mesud (radıyallahu anhu) şöyle demiştir: “Allah dövme yapan ve yaptıran kadınlara, yüz yolan ve yolduranlara, güzellik için diş törpülettirenlere, Allah'ın yarattığı şekli değiştirenlere lânet etmiştir. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’in lânet ettiklerine ben neden lânet etmeyecekmişim. Hem bu Allah'ın kitabında vardır Size Rasûl ne getirdiyse onu alın! Ve sizi neden nehyettiyse ondan hemen vazgeçin!”

Hadiste zikri geçenlerin lanetlenmiş olmaları elbette lanete sebep olan amelin haram olmasını iktiza eder. 

Konumuz olan lanet edilmiş النَّامِصَاتُ وَالْمُتَنَمِّصَاتُ (en-Nemisâtu ve’l-Mutenemmisât=yüz yolan ve yolduran) ekser ulemaya göre tezyin (güzellik) veya telbis (aldatma) gayesiyle kaşlarını ya inceltmek suretinde veya kökünden alma suretinde alan veya aldırandır. Bunun için İmam Ebu Davud (rahimehullah) “en-Nemisât kaşlarını incelinceye kadar nakşedendir” der. Bir şeyi nakşetmek onu süslemek, onu tezyin etmektir.

Binaen aleyh muhterem bacım sizin kaşlarınız sıradan bir kadının kaşlarından çok daha kalın ve olağan suretinizi bozuyorsa o zaman sıradan kadınların kaşları kadar inceltmenizde inşallah bir beis yoktur. (Sıradan kadınların kaşlarıyla kast ettiğim yaratılış itibariyle kadınların genelinin sahip oldukları kaşlardır.)

Ama size olağan bir sureti sağlayacak miktardan fazla inceltirseniz o zaman Allah muhafaza etsin lanet ile muhatap olursunuz. Allah-u Âlem.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Kadın, Kaş, Kişiselbakım