205: Kan Abdesti Bozar mı?
-A A+A

205: Kan Abdesti Bozar mı?

SORU
Selamun aleykum hocam, Hocam abdest konusunda, istibra ve kan konusunda bilgi verir misiniz? Abdesti bozmaz diyen var. Yani sürekli ya da aralıklı yarası/iltihabı kanayan imam olabilirmi?
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

İstibra; Tuvalete çıkan kişinin iyice idrarı kalmayana kadar beklemesi ve avretini yıkayıp kalkmasıdır. Acele eden kişilerde bazen akıntı olabiliyor. Bu sebeple acele etmemek gerekir. Eğer abdest alır ve arkasından akıntı olursa abdesti bozulmuş olur. Namazdaysa hem namazı hem de abdesti bozulmuş olur. Akıp akmamasında şüphe ediyorsa zannın kuvvetli olanıyla amel eder. Sürekli şüphe içerisine giriyorsa bazı şeyleri yapmasında fayda vardır. Mesela iç çamaşırına su serpmesi veya temizlendikten sonra kurulanması veya tuvaletin hemen ardından abdest almaması bir müddet beklemesi biraz yürümesi fayda verir.

Kanın abdesti bozup bozmama konusunda âlimler arasında ihtilaf vardır. En kuvvetli görüşe göre ister az olsun ister çok olsun kan, ön ve arkadan (avret) mahallinden çıkmamışsa abdest kan ile bozulmaz. Bu görüş imam Malik ve Şafii’nin görüşüdür. Ebu Hanife’ye göre az olsun çok olsun kan abdesti bozar. İmam Ahmed’e göre (Allah hepsinden razı olsun) kan çok olursa abdesti bozar.

Birinci görüşün daha kuvvetli olma sebebi şu delillerdir:

  1. Kanın abdesti bozacağına dair gelen hadislerin hepsinde sorun vardır.
  2. Asl’olan beraattir. Bozacağına dair açık sahih bir nas veya icma olması gerekir.
  3. İmam Ahmed’in rivayetinde Zaturrika savaşında okla yaralanan sahabinin namazına devam etmesi.
  4. Ömer (radıyallahu anh)’ın hançerlendikten sonra yarası akarken namaz kılması.
  5. Sahabeden gelen bir sürü rivayette sahabei kiram savaşlarda yaralanıyor ve namaz kılıyorlardı. Hasan’i Basri (rahimehullah) derki: “Müslümanlar her zaman yaralarıyla namaz kıla gelmişlerdir.”

Yarası kanayanın imam olma meselesinde, “kan abdesti bozmaz” diyen âlimlere göre imam olmasında bir sakınca yoktur. Allah-u Teâlâ en iyisini bilendir.,

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Abdest, Kan