301: Saçı Topuz Yapmak Caiz midir?
-A A+A

301: Saçı Topuz Yapmak Caiz midir?

SORU
Kadının saçını topuz yapması caiz midir?
CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

İmam Muslim (rahimehullah)’ın Sahih’inde tahriç ettiği hadiste Ebu Hureyre (radıyallahu anhu) Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu söylemiştir:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما, قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس, ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا.

“Cehennemliklerden görmediğim iki sınıf vardır. Biri sığır kuyrukları gibi kamçıları olan, onlarla insanları döven bir kavim! Ve diğeri giyinmiş çıplak, meylettiren ve meyleden, başları deve hörgüçlerine benzeyen kadınlardır! Bunlar cennete giremeyecek ve onun kokusunu alamayacaklardır. Halbuki onun kokusu şu kadar ve şu kadar uzaklıktan alınabilecektir.

“Kasiyat” ve “ariyat” giyinmiş ama çıplak olan kadınlardır. Ulema “yani vücudunu göstermek için bedeninin bazı yerlerini örten ve bazı yerlerini açan kadınlar” veya “bedenini gösteren ince veya dar elbise giyen kadınlar” demişlerdir. Ve “mumilat” ve “mailat” meyleden ve meylettiren kadınlardır. Ulema “mumilat, yani başka kadınları da kötü davranışlara sevk eden kadınlar ve mailat, yani Allah’a itaatten uzaklaşan kadınlardır” demişlerdir.

“Buht” çift hörgüçlü devedir. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in tarif ettiği kadınlar saçlarını toplayarak veya başka bir şey ekleyerek başlarına adeta ikinci bir baş eklemişlerdir, yani güzellik gayesiyle başlarının hacmini büyütmüşlerdir. En-Nevevi (rahimehullah) “başları deve hörgüçlerine benzer, yani başlarını başörtüsü veya başkasıyla sararak büyütürler” demiştir.

Ve İmam İbnu Hibban (rahimehullah) Sahih’inde Abdullah bin Amr (radıyallahu anhuma)’dan Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini tahriç etmiştir:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن، فإنهن ملعونات، لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم.

“Ümmetin sonlarında erkeklere benzeyen semerlere binen ve mescidlerinin kapılarının önlerine inen erkekler olacaktır. Onların kadınları giyinmiş çıplaktırlar. Başları sıska develerin hörgüçlerine benzer. Onlara lanet okuyun! Zira onlar lanetlidir. Eğer sizden sonra bir ümmet gelmiş olsaydı evvelkilerin kadınları sizin kadınlarınıza hizmet ettikleri gibi sizin kadınlarınız da onlara hizmet ederlerdi.”

Bu hadisi İmam İbnu Hibban (rahimehullah) “yaptıkları sebebiyle laneti hak eden kadınların vasıflarını zikreden haberler” başlığı altında vermiştir.

Binaen aleyh kadının güzellik sebebiyle veya daha güzel durduğunu zannetmesi sebebiyle veya zamanın modasına uyma arzusu sebebiyle saçlarını ister yukarıya doğru veya ister arkaya doğru, kendi evinde ve dışarıda, mahremi ve namahremi arasında, topuz yaparak başının hacmini artırması muhakkak zikri geçen hadislerde varit olan tehdide dâhildir ve bunun için caiz değildir. Ancak bir kadının bir hacetten ötürü, ev işi, yemek vs. gibi sebeplerden ötürü saçını boynunun aşağısına doğru topuz yapmasında bir beis yoktur inşaAllah. Ancak bu durumda evinden dışarıya çıkacak olursa örtüsünün altında erkeklerin dikkatini çekeceğinden ötürü bu topuzu da açması ve saçlarını salması gerekir. Allah-u Alem.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Kadın, Caiz, Saç, Topuz