306: Said Nursi'nin Kitapları Okunurmu?
-A A+A

306: Said Nursi'nin Kitapları Okunurmu?

SORU
Selamun aleykum hocam, Said Nursi ve onun eserlerini okumak doğrumu? Hakkında ortaya atılan Onun bir beşerden yardım istediği ve risalenin ona Allah tarafından ihtar edildiğini beyan eden sözleri mevcut. Sizin konu hakkındaki fikrinizi öğrenebilirmiyim. Sitenizi yeni takip eden biriyim belki konu ile alakalı size sorulan bir mevzudur.
CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Said Nursi, Osmanlının son döneminde ve Cumhuriyetin kuruluşu zamanında yaşamış, Türkiye’de talebeleri ve takipçileri bir hayli fazla olan, Türkiye tarihinde izler bırakmış mutasavvıf ve ilim ehli bir zattır. İnandığı ve doğru gördüğü görüşleri için büyük mücadeleler vermiş, hayatı sıkıntılarla geçmiştir.

Bu zat döneminde İslam düşmanlığı ve ateizm kendini iyice göstermiş, özellikle inkarcılığa karşı Risaleleriyle mücadele vermiştir.

Onun, Ehli Sünnet menhecine bazı noktalarda muhalefet etmesi, tasavvuf ve felsefe gibi akımlardan etkilenmesi ve kitaplarına yansıtması sebebiyle kitaplarının okunmasını doğru görmüyorum.

Özellikle Kur’an’ı ve Sünneti iyi bilmeyen, Ehl-i Sünnet’in akidesini iyice idrak etmemiş kimseler, okudukları malumatların ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilmedikleri için kitaplarından İslam’ı yanlış tanıyabilirler.

Ama ilimde iyi bir mesafe kat etmiş kimselerin kitaplarını okuyup alabilecekleri faydaları almalarında bir beis görmüyorum.

Said Nursi’nin risalelerinde şu sıkıntılı mülahazalar mevcuttur:

• Yazılarında Ebced ve Cifir hesapları mevcuttur. Bu ilimler hem İslam’da olmayan batıl ilimlerdir. Hemde bu ilimler kullanılarak gaypten haber verilmiştir. Bu eylem kişiyi akidevi olarak çok sakat bir duruma düşürür.

• Yazılarında tasavvuf fikri hakimdir. Muhyittin İbni Arabi gibi vahdeti vücut savunucularını övmüş, onu evliyanın büyüklerinden saymıştır.

• Allah’tan başkasından yardım talep edilmesini meşru görmüş, Abdülkadir El-Geylani (rahimehullah)’tan bahsederken sürekli Gavs-ı A’zam! (Yani en büyük imdada koşan) diye bahsetmiş, Sikkei Tasdiki Gaybi Risalesinin Sekizinci Şuasında ondan istimdat ettiğini! Söylemektedir.

• Risalelerinde gelen hadislerin bir kısmı zayıf ve bir kısmı mevzudur.

• Risalelerin Allah-u Teâlâ tarafından yazdırıldığını ve tamamıyla ilham olduğunu söylemektedir. Bu iddia yazılarına masumluğu atfetmekten başka bir şey değildir.

Risalelerde Ehl-i Sünnet ve’l-cemaat itikadına muhalif sözlerini daha tafsilatlı olarak bilmek isteyenlere abdullah tekhafızoğlu’nun nur risalelerine eleştirel bir yaklaşım adlı kitabını okumalarını tavsiye ederim. Allah-u Teâlâ a’la ve a’lem.

Allah’a hamd ve rasûlü muhammed’e salât ve selam olsun. davamızın sonu âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Said Nursi