327: Tağutun Okulları
-A A+A

327: Tağutun Okulları

SORU
Selamun aleykum hocam, bazılarının akıllarına takılan soru şu, tağutun okulunda birçok şirk ameller mevcut hakeza masiyetler diz boyu vs… Bu okulların hükmü küfür hükmü mü yoksa haram mı diyorsunuz sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
CEVAP
Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Değerli kardeşim, günümüzün tağuti okullarında küfür ve haramlar işlenmektedir. Bunda bir şüphe yoktur. Bu tağuti okullara çocuk göndermek kesinlikle caiz değildir. En azından haramdır. Hem kendini hem de çocuğunu ateşe atmak demektir. Okula çocuğunu gönderen velileri iki sınıfa ayırabiliriz:

Birinci sınıf: Dini kaygıları olmayan, okulda işletilen küfür eylemlerine kalbinde sıkıntı duymayan hatta işletilmesinden yana olanlar bunların tekfirinde durmuyorum. Bunlar laikler, demokratlar ve akidesi bozulmuş şirk işlemekte sakınca hissetmeyen kısım kişilerdir. Bunlar gözümde müşriktirler.

İkinci sınıf: Dini kaygısı olan, okulda işletilen küfür ve haramlara razı olmayan, işlememesi için çocuğunu tenbih eden kimseler. Bu kimseler günümüzün tağuti sisteminde kendini mecburi ve ikrah altında görmektedirler. Çocuğun gitmemesi durumunda ceza alacaklarını, çocuğunu elinden hükümet tarafından alınabileceğini, okutma konusunda bu okullardan başka alternatif görmeyen bir nevi kendini aciz ve ikrah altında zanneden sınıftır.

Ben bu konuda onlar için hakiki bir ikrah görmüyorum. Bu sınıftan, çocuğunu gönderme konusunda ısrar eden kişi benim gözümde en azından fasıktır. Onun arkasında namaza durmam. Onunla arkadaşlık ve dostluk kurmam. Onunla cemaatsel bir çalışmaya girmem. Bu tip kimselerin tekfiri konusunda açıkça tekfir hükmünü indirme konusunda kendimi ehliyet sahibi görmüyorum. Fetva verecek kimsenin ehliyeti olması lazım. Aksi halde Allah adına konuşacağı için ona ateş vardır. Rabbim bizleri muhafaza etsin. Bu büyük meselede yani tekfirleri konusunda benden ilmen çok çok ilerde olan âlimler durmaktadır. Bende haddimi bilerek bu meseleyi büyük rabbani âlimlere devrediyorum. Bu haldeki velinin tekfiri konusunda büyük ulemadan sözlü veya yazılı bir şey okumadım. İmam Ahmed (rahimehullah) derki: “Bir meselede selefin yoksa (Senden önce selef ulemasından fetva veren yoksa) o konuda konuşma!.”

Bize düşen Müslümanlar olarak bu sorunu çözmemizdir. Bu sorun ya hicret ederek veya islami okul ve eğitim yerleri araştırıp bularak, bulamadığımız vakit kendimiz oluşturmaya çalışarak, oda olmazsa çocuğa evde öğretmeye çalışarak çözme yoluna gitmeliyiz. Şunu da açıkça söyliyeyim, hiçbirini yapmasak ta, o çocuk sokakta yetişecekse yine de bu okullara gitmesinden daha iyidir.

Okula giden öğrenciler ergenlik yaşına gelmemişlerse sahih kavle göre yaptıkları fiillerden dolayı onları tekfir edemeyiz. Ergenlik yaşına gelen ve küfür fiillerini ikrah duymadan işliyorsa ve kendisine hüccet ikame edilmişse o kimse tekfir edilir. Allah-u Teâlâ en iyisini bilendir.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Eğitim, Medrese, Tağut, Okul