348: Üniversitede Okumak
-A A+A

348: Üniversitede Okumak

SORU
Selamun aleykum, hocam. Üniversite de mühendislik, doktorluk okumanın hükmü nedir? CezakeAllahuhayren.
CEVAP

Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

Hiç şüphesiz dinimiz ilim okumaya, faydalı bilgileri öğrenmeye hem teşvik etmiş hem de bazı yönleriyle de vacip kılmıştır. Dinimizi yaşayabilecek kadar dini ilimleri öğrenmeyi Rabbimiz bizlere vacip kılmıştır. Şeriatımız Kuran kıraatleri, akide, tefsir, hadis, usul vs. dallarda ilim tahsil etmeyi farzı kifaye kılmıştır. Bunun gibi Müslümanların yaşantılarında ihtiyaç duydukları tıp, kimya, mühendislik gibi ilimleri öğrenmeyi de farzı kifaye kılmıştır. Yeteri kadar kimse öğrenirse ve öğretirse bu farziyet bütün Müslümanlardan düşer. Ama hiç kimse öğrenmez ve öğretmezse bütün Müslümanlar günahkar olur.

Malumumuz memleketimizde şeriat ve hilafet kaldırılmış, Eğitim ve öğretim sistemi batı ve küfür aleminin yaşantı ve sistemine uygun olarak düzenlenmiştir. Durum böyle olunca ilim ve eğitim aldığımız kurumlarda İslam’a göre sakıncalar zuhur etmiştir.

Bu sakıncaları şöyle kısaca bahsedebiliriz: Eğitim müfredatında batıl ve yanlış malumatların okutulması. Okullarda küfür fiilleri işlemek, kâfirleri övmek ve onlara saygı duymak. Küfür ve haram içeren sözler işitilince oturmaya devam etmek veya o meclisi terk etmemek. Kadın erkek karışık oturmak ve bu yönlerden işlenen muhalefetler. Ahlaki çöküntü ve yozlaşı. Kısacası İslam’a aykırı söylenen ve yapılan her türlü eylem. Bizim şikâyetimiz İslami muhalefetlerdir.

Soruya dönersek, eğer üniversite öğrencisi gerçekten İslam’i muhalefetlere dikkat ediyor ve işlemiyorsa okumasının bir vebali yoktur. Ama okurken Allah korusun küfür veya haramlara bulaşıyorsa o zaman okuması caiz değildir. Çünkü İslam’a göre zararı def etmek, faydalı şeyleri celbetmekten daha önde gelir. Rabbimden dileğim en kısa zamanda İslamı, hayatının her alanına hakim kılması ve ölene dek bizleri sırati müstakimden ayırmamasıdır.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Eğitim, Üniversite