-A A+A

356: Yabancı Erkek ve Kadının Selamlaşması

SORU
Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhû hocam, Allah ilminizi arttırsın hocam. Bir arkadaşım bana soru sordu ben bilmiyorum size sorayım. Kendisi asansörde iken tanımadığı sakallı bir erkek binmiş ve selam vermiş. Oda selamı almış. Onun dışında konuşma olmamış. Bu caiz midir?
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullahi ve beraketuhu. Hamd Allah’a mahsustur.

Muhterem bacım Allah (celle ve âlâ) selamı yaymayı ve verilen selamı almayı Müslümanlara emretmiştir. Allah (celle ve âlâ) şöyle buyuruyor: “Bir selam ile selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selamlayın yahut aynısıyla karşılık verin.” (en-Nisa, 86)

Muhakkak ki ilahi emir erkeği ve kadınıyla tüm Müslümanlar için geçerlidir. Bu manada dört hal mümkündür:

- Erkeğin erkekle selamlaşması

- Kadının kadınla selamlaşması

- Erkeğin mahremi olan kadınla selamlaşması

- Erkeğin mahremi olmayan, yabancı kadınla selamlaşması

İlk üç hal şüphesiz ilahi emre tabidir. Lakin dördüncü halde kadının ve erkeğin fitneye düşmeleri mümkün olduğundan ötürü ulema tafsilata gitmişlerdir ve erkeğin yabancı yaşlı kadına selam vermesinde ve onun selamı almasında bir beis görmemişlerdir. Lakin erkeğin yabancı genç bir kadına selam vermesini iyi görmemişlerdir.

İmam Malik (rahimehullah)’a “Kadına selam verilir mi?” sorulduğunda “Yaşı büyük ise bunu kerih bulmam. Lakin genç ise hoşuma gitmez” demiştir. Ez-Zerkani (rahimehullah) Muvatta şerhinde İmam Malik (rahimehullah)’ın bundan hoşlanmamasını genç kadının selamı aldığında onun ve erkeğin fitneye düşmesinden korkulacağına bağlamıştır. (Şerhu’z-Zerkani ala’l-Muvatta 4/358)

Ve İmam Ahmed (rahimehullah)’a (yabancı) kadınlara selam verilmesi sorulduğunda “Yaşlıysa beis yoktur” demiştir. Ve oğlu Salih (rahimehullah) şöyle der: “Babama “(yabancı) kadına selam verilir mi?” sordum “yaşı büyük olana selam vermekte bir beis yoktur. Lakin genç olanı konuşması için zorlanılmaz (yani selamı iade etmesi için konuşmaya zorlanılmaz)” dedi.” (Adabu’ş-Şeriyye 1/375)

El-Muhelleb (rahimehullah) şöyle demiştir: “Fitneden emin olunduğu takdirde erkeğin kadına ve kadının erkeğe selam vermesi caizdir.”

Ama erkeğin birkaç kadından oluşan topluluğa veya içinde erkeklerinde bulunduğu bir topluluğa selam vermesinde bir beis yoktur. İmam Ebu Davud (rahimehullah)’ın tahriç ettiği hadiste Esma bint Yezid (radıyallahu anha)şöyle demiştir: “Biz kadınlarla beraberken Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) yanımızdan geçti ve bize selam verdi.”

Velhasıl erkeğin yaşı ilerlememiş Müslüman bir bayana selam vermemesi muhakkak daha evladır. Sorunuzda belirttiğiniz durumda erkeğin selam vermemesi daha doğru olurdu. Allah-u Âlem.

Lakin selam vermesinden daha kötü olan o sakallı erkeğin arkadaşınızın yanına asansöre binmiş olması ve arkadaşınızın da o asansörde kalmış olmasıdır. Sorunuzdan anladığım kadarıyla onlardan başkası asansörde yoktu. Yani bir müddet yalnız kalmışlar. Eğer durum böyleyse ikisi de haram işlemişlerdir. Zira yabancı erkek ve kadın kapalı bir ortamda baş başa kalmaları haramdır. İmam Ahmed (rahimehullah)’ın ibni Ömer (radıyallahu anhuma)’dan tahriç ettiği hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Dikkat edin! Erkek (yabancı) kadınla yalnız kaldığında muhakkak üçüncüleri şeytan olur.” Ve İmam el-Buhari ve İmam Muslim (rahimehumallah)’ın ibni Abbas (radıyallahu anhuma)’dan tahriç ettikleri hadiste Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyuruyor: “Erkek ancak mahremiyle beraber kadınla yalnız kalabilir.” Ve İmam et-Taberani (rahimehullah) ibni Abbas (radıyallahu anhuma)’dan Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu tahriç etmiştir: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden mahremsiz yabancı kadınla yalnız kalmasın.”

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Kadın, Haram, Selam, Mahremiyet, Erkek, yabanci