362: Yılbaşı (Noel) Kutlayanın Hükmü
-A A+A

362: Yılbaşı (Noel) Kutlayanın Hükmü

SORU

Es-Selamu aleykum hocam, yılbaşını kutlayan Türkiye’deki insanlar tekfir edilir mi? CezakAllahuhayran.

CEVAP

Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhû. Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selam efendimiz Rasûlullah’a, ehli beytine, ashabına ve yolunu takip eden mü’minlere olsun.

İslam, bütün var olan bayramları iptal etmiştir. Ancak bizim iki kutsal dini bayramlarımız vardır. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bu iki bayram haricindeki bayramlar ya cahili bayramlardır ya da kâfirlerin dinlerinde var olan bayramlardır.

Allah-u Teâlâ bize, kâfirlerden ve küfürlerinden uzak olmayı emretmektedir. Allah için sevmek ve Allah için buğzetmek dinimizin en sağlam halkasıdır. Biz Müslümanlar kâfirlerden, batıl din ve sistemlerinden beriyiz. Onları inkar ediyoruz. Bizim ile onlar arasında tek olan Allah’a iman edene ve küfürlerini bırakana kadar onlara düşmanlığımız ve nefretimiz devam edecektir.

Hristiyanlar, 24 Aralıkta Hz. İsa Mesih’in doğduğuna inanırlar. Sene başına kadar ibadet ve ayinlerde bulunurlar. Senenin başını onun doğum yıldönümü münasebetiyle çam ağaçlarını süsleyerek, hindi keserek, küfrün imamları olan papaz kılığına yani Noel babalarının kılığına girerek hediyeler dağıtarak, içki içerek, çılgınca eğlenerek ve zina ederek kutlarlar.

Buna binaen sorduğun soruya göre umumi tekfire girmek veya girmemek yanlıştır. Türüne ve ameline göre hüküm alır. Şu tafsilata girilebilir:

1- İsa (aleyhisselam)’ın doğum günü niyetiyle yılbaşını kutlamak bid’attır. Aynı zamanda haramdır. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) her bidatin sapkınlığa götürdüğünü haber vermiştir. Hristiyanların inancına göre İse (aleyhisselam) haşa Allah’ın oğlu olduğuna itikat ederler. Onu bu şekilde tazim edip doğum gününü kutlarlar. Kim olursa olsun dinimize göre birinin doğum gününü kutlamamız meşru değildir.

2- Hristiyanların bu bayramlarını tebrik etmek, kutlama mesajları göndermek ulemanın ittifakıyla haramdır. İbni Kayyım (rahimehullah) bu haramlığın illetini şuna bağlıyor: “Bayramlarını tebrik etmek bu küfürleri kendisi için razı olmasa da üzerindeki oldukları küfür şiarlarını ikrar etmek anlamına gelir” demiştir. (Ahkam Ehlizzimme)

3- Kâfirlere benzeme sebebi olacağından ötürü onların bayramlarını yüceltme kasdı olmadan o günde parti düzenlemek, eğlenip yiyip içmek, hediyeleşmek ve oynamak haramdır. İçki, müzik, dans v.s eğlenceler harama haram katar, günahı büyütür.

4- Hindi kesmek, çam ağacı süslemek, pasta ve yiyeceklerle eğlence yapmak onlara benzeme gayesiyle değilse haramdır. Yılbaşını onlara benzemek veya inançlarını meşru görmek veya işledikleri küfür şiarlarını benimseyerek yapmak ise İslam dininden çıkaran küfür amelidir.

5- Kâfirlere ait bayramları münasebetiyle bayramlarında kullandıkları kutlamalara taalluk eden yiyecek, içecek, giyecek, kostüm, mum ve süslemeler gibi eşyaları onlara satmak veya küfür şiarlarını benimsemeden onlara hediye etmek haramdır. Ama o günlerini yüceltme veya küfür bayramlarını meşru görme veya benimseme amacıyla hediye ederse kâfir olur.

İmam Zeylai (rahimehullah) derki: “Nevroz, ve Mihracan bayramlarında (ikiside Mecusilerde kutsal bayramdır) onlara hediye vermek haramdır hatta küfürdür. Eğer o günü yüceltme sebebiyle o müşriklere bir yumurta dahi hediye ederse kâfir olur ve amelleri boşa gider!.” (Tebyinül hakaik Şerh Kenzül Dekaik 6/228)

Şu an ulaşabildiğim taksimat bu şekildedir. En doğrusunu bilen yüce Allah’tır. Rabbim cümlemizi İslam boyasıyla boyanmış, şirk ve müşriklerden beri olmuş mümin kullarından eylesin. Amin. Velhamdulillahi Rabbilalemin.

Allah’a hamd ve Rasûlü Muhammed’e salât ve selam olsun. Davamızın sonu âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd etmektir.

8 Ağu, 2017 Musa Ebu Cafer
Etiketler: Hüküm, Noel, yılbaşı, hicri, takvim, miladi, kutlama