TSK Gözlem Noktaları ve Erdoğan'ı Desteklemenin Tahlili