HTŞ (Heyetu Tahriri'ş-Şam) Hakkında Düşmüş Olan İhtilafın İzahı