01. Ders: 1. Mukaddime; Ayetlerde Kulun İradesi - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

22 Haz, 2020
Etiketler: Eşari, Maturidi, Ehl-i Sünnet, kul, Mukaddime, İrade