03. Ders: 3. Mukaddime; Sahabede Kulun İradesi ve Sahabe Sonrası İhtilafın Gelişme Süreci - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

29 Haz, 2020
Etiketler: Sahabe, İhtilaf, kul, Mukaddime, İrade