04. Ders: Bir; Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in Bahiste Akidesi -1- - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

1 Tem, 2020
Etiketler: Akide, Ehl-i Sünnet, Cemaat