08. Ders: İki; Eşariyye'nin Bahiste Akidesi (2) - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

29 Tem, 2020
Etiketler: Akide, Kader, Eşariyye