02. Ders: 2. Mukaddime; Nebevi Sünnet'te Kulun İradesi - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

23 Haz, 2020
Etiketler: Sünnet, kul, Mukaddime, İrade, Nebevi