07. Ders: İki; Eşariyye'nin Bahiste Akidesi 1. Eşariyye ve Maturidiyye Hakkında Öz Bilgi - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

26 Tem, 2020
Etiketler: Akide, Kader, bilgi, Eşariyye, Maturidiyye