05. Ders: Bir; Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in Bahiste Akidesi (2) - Ehl-i Sünnet'e, Eş'arîler'e, Maturidiler'e Göre Kulun İradesi / Tarık Ebu Abdullah

13 Tem, 2020
Etiketler: Akide, Ehl-i Sünnet, Cemaat, kul, İrade